Aandoeningen - subklinische hypothyreoïdie

Als bij bloedonderzoek vastgesteld wordt dat de TSH-waarde licht verhoogd is, maar de T3- en de T4-waarden normaal blijken, kunt u de diagnose van subklinische hypothyreoïdie krijgen.

Eigenlijk is de term niet correct, want dat zou betekenen dat u geen hinder ondervindt van deze aandoening. Patiënten met subklinische hypothyreoïdie kunnen echter wel degelijk klachten hebben zoals vermoeidheid, gewichtstoename en depressies. Ook het geheugen en het concentratievermogen kan verminderen.

Voorlopige pagina

Dit is een voorlopige pagina. Meer inhoud volgt later.

Heeft u informatie over deze aandoening en wilt u deze delen? Contacteer schildklierinfo.be.