Aandoeningen - stille thyreoïditis

Stille thyreoïditis is een zeldzame oorzaak van hyperthyreoïdie, en is pijnloos (vandaar de naam). De oorzaak van de aandoening is onbekend, maar treedt meestal op na een bevalling.

De symptomen zijn hyperthyreoïdie zonder oogcomplicaties, een een verlaagd TSH.

Enkel in ernstige gevallen bestaat de behandeling uit een korte kuur met thyreostatica.

Blijvende gevolgen

Ongeveer de helft van de patiënten evolueert naar een hyperthyreoïdie.